/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
چیدمان جستجو در میان یافته‌ها

Search Again
جستجو

1234Next
 
پاسخ به سؤالات
دوستان عزیزم‌، این شماره از کلمه مصادف است با عید قیام خداوند ما عیسای مسیح‌. هر سال‌، این عید فرصتی فراهم می‌آورد تا دربارۀ مفهوم قیام مسیح بیشتر بیندیشیم و تعمق کنیم‌...
نگریستن از دیدگاه خدا
در روزهایی که قیام خداوند ما عیسی مسیح را جشن می‌گرفتیم‌، به ماجرای دو شاگردی که به عموآس می‌رفتند فکر می‌کردم (لوقا ۲۴:‏۱۳-‏۳۶). روز یکشنبه بود، ...
جتسیمانی: مدرسۀ دعا
جایگاه مرکزی رخداد عظیم مرگ و قیام مسیح در ایمان مسیحی نیازی به تأکید ندارد. اما بسیاری اوقات از یاد می‌بریم که این واقعۀ عظیم در خلاء رخ نداد بلکه نتیجۀ مقدمات ...
در خـاک کـردند آنهـا
سرودی دربارۀ قیام مسیح
آزادی از گناه‌ توسط مرگ و قیام مسیح‌
آنچه مرگ و قیام مسیح برای شخص ایماندار به ارمغان می‌آورد از ابعاد مختلفی برخوردار است که شناخت و تجربۀ هر یک از آنها حائز کمال اهمیت می‌باشد...

 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En