/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
پیوندی در خداوند
Read More...‏ پری و نامزدش با مشکلات بسیاری ...
سشس
Read More...‏
فرار از دیدۀ تحقیر
Read More...‏ من در افغانستان به دنیا آمدم. ...
شفای روابط‌
Read More...‏ روزها به همین صورت گذشت تا ...
آرامش حقیقی در مسیح
Read More...‏ پدرم بیشتر وقت‌اش را با ...
Show more
شفای روابط‌
Image

روزها به همین صورت گذشت تا اینکه در سن خیلی کم به من گفتند که باید ازدواج کنم. من از ازدواج هیچ چیز نمی‌دانستم و با یک دیدگاه کاملاً کودکانه برای ازدواج آماده می‌شدم.

بدون نظرات Comments

Read More...‏ Read More
بازندۀ قمار برندۀ حیات جاوید
بازندۀ قمار برندۀ حیات جاوید 1229
او در اتاق پذیرایی خود نشست تا نگاهی به لیست اسب‌های شرکت‌کننده در
Read More...‏
آشنای تبدیل
آشنای تبدیل 1222
لحظه‌ها روال انعکاس‌پذیری خود را که فراموش کرده بودند... به‌یاد آورده‌اند و پُتک
Read More...‏

هدیه‌ای ماندگار
هدیه‌ای ماندگار 1257
خانه مسموم از بوی زهد و تعصب درها بسته، پنجرها پوشیده از تار و پود خشم همیشه
Read More...‏
شادی در نجات خدا
شادی در نجات خدا 1253
در یک خانوادۀ متوسط به دنیا آمدم و دوران کودکی را با ناسازگاری‌ها گذراندم و در
Read More...‏

پرواز از دل خاکستر
پرواز از دل خاکستر 1219
حدوداً ۱۳ سال داشتم که متوجه شدم بعضی از بستگانم به مواد مخدر و از جمله تریاک
Read More...‏
آیا ما نیاز به توبه داریم؟
آیا ما نیاز به توبه داریم؟ 1240
توبۀ واقعی دارای چه خصوصیاتی است؟
Read More...‏

یافتن پناهگاهی امن
یافتن پناهگاهی امن 1262
در خانواده‌ای متوسط و بسیار مذهبی متولد شدم. خانواده‌ام از هر نظر مرا تحت کنترل
Read More...‏
دانستم که گناه‌کارم
دانستم که گناه‌کارم 1261
در یکی از شهرهای ایران در خانواده‌ای پر جمعیت، متعصب و مذهبی به دنیا آمدم.
Read More...‏


مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ Contact Us | شرایط سایت | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En