/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

مرور مجلۀ کلمه شمارۀ ٤١


 
تاریخ انتشار این شماره ٠٣/٠١/٢٠٠٥
 

  
در عهدعتیق مجازات مرگ سنگسار بود اما گاه اجساد بر درختی باقی می‌ماندند تا برای متخلفین هشداری جدی ...
imageArticle
بـه‌وقت ورودم بـه سال جـدیـد،دم در مـــرا پیـر دانــا بــدیــد.بگفتـم کــه ای مهـربان اوستــاد«همـه روز تـو همچو نوروز باد!
imageArticle
ترکیه کشوری است با فرهنگی غنی، مردمی اصیل و طبیعتی زیبا و متنوع. این سرزمین زیبا همچنین ...
imageArticle
در شمارۀ پیش دیدیم که اعتقاد به تثلیث در مکاشفۀ خدا در تاریخ ریشه دارد که گزارش و تفسیر آن در کتاب‌مقدس در دسترس مؤمنین ...
imageArticle
داستان ما این بار، داستان بهار، داستان تابش تبدیل‌کننده و حیات‌بخش نور، داستان عشق شفادهندۀ درختان، و ...
imageArticle
در شمارۀ قبل، تاریخچۀ زندگی سه تن از شهیدان برجستۀ کلیسای ایران را به‌اختصار بررسی کردیم. در این شماره ...
imageArticle
سونیا قبل از اینکه به جنگل فرار کند سمی را از زیرزمین خانه‌اش یافته و آن را خورده است. در حین صحبت با مرد اثر این سم ...
imageArticle
کلیسا در طول تاریخ، همواره سعی نموده است که در اعلان پیغام انجیل مسائل و ملاحظات فرهنگی را در نظر داشته باشد و با توجه به فرهنگ و سنن ملل گوناگون پیغام انجیل را به شکلی قابل فهم بیان نماید...
imageArticle
مهم‌ترین و اولین درس طراحی این است که در هر صفحه یا دو صفحه‌ای که روبروی شما قرار دارد باید فقط یک قهرمان وجود داشته باشد...
imageArticle
از معلمی که در مقطع راهنمایی تدریس می‌کرد پرسیدند کودکانی که در مدرسه رفتاری پرخاشگرانه بروز می‌دهند دارای چه خصوصیاتی هستند ...
imageArticle
marker_left1 2marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En