/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

مرور مجلۀ کلمه شمارۀ ١٢


 
تاریخ انتشار این شماره ٠٣/٠١/١٩٩٧
 

  
مسیح به صلیب خود به‌عنوان نقطۀ اوج تحقق ارادۀ خدا در زندگش‌اش می‌نگریست‌. او می‌دانست که در صلیب وی قدرت الهی و محبت الهی در عالی‌ترین شکل تجلی خود، به معنای ...
imageArticle
در شماره قبل‌، دیدیم که چگونه پژوهشگران قرون وسطی می‌کوشیدند نقش خرد را در الهیات مشخص سازند. یکی دیگر از تلاشهای مهم پژوهشگران علوم الهی در این دوره‌، ...
imageArticle
تفکر مسیحی چیست‌؟ آیا می‌توان از مقوله‌ای تحت عنوان تفکر مسیحی سخن گفت‌؟آیا اساساً می‌توان برای تفکر در زندگی مسیحی جایگاهی قائل شد یا مسیحی شدن به معنای وداع با تفکر می‌باشد؟
imageArticle
در شماره گذشته دیدیم که جامعۀ مصرفی نوعی مذهب است‌، مذهب بت‌پرستی‌. در جامعۀ مصرفی کالا خداست‌، خدایی که می‌تواند تمامی نیازهای انسان را برطرف سازد. بسیاری از ...
imageArticle
در شمارۀ گذشته‌، دیدیم که برای تفسیر و درک کتاب‌مقدس‌، باید به چند پیش‌فرض اعتقاد داشته باشیم‌. در آن شماره‌، سه پیش‌فرض را از نظر گذراندیم که عبارت بودند از ...
imageArticle
خداوند محبوب متعال‌، ای قادر مطلق‌ای که حمد، جلال‌، عزت و هر دعای خیری از آن توست‌،ای بلندپایه‌ترین که جمله ثناها مر ترا سزاوار است‌،و هیچ کس شایسته نیست که نامت را بر زبان آرد.سپاس مر ترا پروردگار من‌، با تمامی موجودات تو،بالاتر از همه‌، برادر آفتاب‌که بخشنده روز است و ما را به نور خود منور می‌سازد.
imageArticle
توبه یعنی چه‌؟ چرا برای بعضی توبه کردن کاری است دشوار یا غیرممکن‌؟ چطور است که بعضی از ایمانداران‌، بعد از توبه باز همان گناهان را انجام می‌دهند؟ ...
imageArticle
راستی و درستکاری و صداقت از خصائلی است که در کتاب‌مقدس بسیار مورد تأکید واقع شده‌، اما افسوس که در موعظه‌ها و تعالیم کلیسا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد...
imageArticle
خدا در جلال و کبریایی خود، دست به عملی زد که برای ما قابل درک نیست‌:‌ او خود را فروتن ساخت تا در جسم انسانی‌، دوست ما انسانها گردد...
imageArticle
marker_left1marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En