/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

IranianArticle
عیسی پیام نجات
سرودهای روحانی از برادر هایک هوسپیان‌مِهر ...

  
بچه‌های بارون تقدیم می‌کنند
imageArticle
خانم روت راجرز، اشتیاق و عطش فراوانی دارد تا با صدای خود خداوند را جلال دهد و اینک با استعدادی که خداوند به او عطا کرده است سرودهای زیبایی را به فارسی تقدیم کلیسای فارسی‌زبان می‌کند.
imageArticle
سرودهای روحانی از برادر هایک هوسپیان‌مِهر
imageArticle
marker_left1marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En