/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

IranianArticle
تصمیم شما!
آیا می‌خواهید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید؟ ...

  
آیا مایل هستید انجیل را بخوانید؟
imageArticle
برای پاسخ به این سؤال‌، می‌توان از جنبۀ منفی‌، سؤال دیگری مطرح کرد:‌ "آیا دلیل و سندی وجود دارد که ثابت کند کتاب‌مقدس تحریف شده است‌؟"
imageArticle
توبه دروازۀ ورود به ملکوت خداست‌.
imageArticle
خیلی‌ها تابه حال از من این سوال را کرده‌اند که چرا عیسی را انتخاب کرده‌ام؟
imageArticle
توبۀ واقعی دارای چه خصوصیاتی است؟
imageArticle
ممکن است برخی از ما این سؤال را بپرسند که چرا در قرن بیست و یکم، ایمانداران هنوز اصرار دارند که ایمان باید نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد. آن‌ها می‌گویند: «چرا ایمان بیاورم؟ چرا به خدا احتیاج دارم؟ من همان‌طور که هستم، خوب هستم».
imageArticle
marker_left1marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En