/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

IranianArticle
پاسخ به سؤالات اساسی در مورد ایمان مسیحی
شاید شما نیزتا کنون از خود پرسیده باشید: "آیا کتاب‌مقدس الهام خدا است؟" "آیا مسیح تنها راه رسیدن به خدا است؟" "تکلیف انسان‌های غیرمسیحی و نیکوکاری که به مذهب و دیانت خود پایبندند چه می‌شود؟" و سؤالاتی از این قبیل ... ...

  
در انجیل لوقا باب ۲۳ آیات ۳۹ تا ۴۲ مفهوم نجات به زیبایی به تصویر کشیده شده است: دزد بالای صلیب متوجه گناه خود شد ...
imageArticle
آقای راوی زکریاس، فیلسوف و واعظ مشهور مسیحی طی این درس مسئلۀ رنج را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد ... (فیلم ویدئویی)
imageArticle
برای خدا زیستن در خلال مشکلات و مصائب، تعلیمی بر اساس کتاب پیدایش باب ۵۰ آیات ۱۵ تا ۲۱ ... (فیلم ویدئویی)
imageArticle
قلب‌های گسسته و خانه‌های فروپاشیده، تعلیمی بر اساس مزمور ۵۱:‏۱-‏۱۳ (فیلم ویدئویی)
imageArticle
عیسی مسیح خود را راه و راستی و حیات می‌خواند و به تومای شکاک اعلام می‌کند که تنها به‌واسطۀ او (عیسی مسیح) می‌توان نزد خدای پدر رفت ...
imageArticle
marker_left1marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En