/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

IranianArticle
مزمور ۵۱
خدایا رحم کن بر حسب رحمت، گناهم عفو کن از روی رأفت ...

  
قیامش خدا را به ما فاش کرد بباید در این راه کنکاش کرد چو از قبر برخاست شد آشکار به شاگردها، عده‌‌ای بی‌‌شمار
imageArticle
عیسی تو فرزند خدا عیسی تویی نور خدا
imageArticle
آدمــــی را چـــه بـــود فخــر منمــا بهـــــر آن هيــــچ دلـــت ره منمـــا
imageArticle
خـداونـــد محبـــت گشت جــاری در عیسی تـا بـه او ایمـان بیـاری
imageArticle
در میان چهارچوب سیاهی قفس، من مسیح را دیده‌‌ام
imageArticle
مسیحـا روزی آغــاز سخـن کـرد، مـثالــی زد مثـال از رنــج و از درد
imageArticle
ای پدر ای ساکنِ ملک سما بر جهان و جان ما شاه و خدا
imageArticle
هنگام دعا نباش در فکر ریا خودنمایی باشد آفت بر دعا
imageArticle
ای دل ار یـارت شده عیسی مسیحا غم مخور گـر تـوکل کـرده‌ای در نـام عیسـی غـم مخور
imageArticle
marker_left1 2 3 4 5 6 7marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En