/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

IranianArticle
تصویر یک قهرمان
در دنیای امروز شاهد فقدان قهرمانان واقعی هستیم اما موسی یک قهرمان تمام عیار بود. او با وجود تمام ضعف‌های انسانی‌اش به خدا اعتماد داشت و همین خصوصیت او را به قهرمانی کم‌نظیر تبدیل کرد. ...

  
برکت یافته‌اید تا برکت بدهید - سلسله درس‌هایی بر اساس نامۀ اول پطرس ...
imageArticle
در این سری درس‌ها کتاب ‌اعمال رسولان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در درس اول باب اول آیات ۱-‏۱۱ را با هم مورد مطالعه قرار می‌دهیم و دکتر مایکل به ما تعلیم می‌دهد که ...
imageArticle
مزامیر الگویی برای پرستش و ستایش خدا در برابر ما قرار می‌دهند و به ما در این امر مهم یاری می‌رسانند. در این سلسله برنامه‌ها، دکتر مایکل مزامیر ۸، ۱۹، ۲۷، ۱۲۶و ۱۳۹ را مورد بررسی قرار خواهند داد.
imageArticle
چرا صلیب؟ یک سری برنامۀ رادیویی دوازده جلسه‌ای است که طی آن دکتر مایکل به بحث و بررسی پیرامون واقعۀ صلیب و مفاهیم آن می‌پردازد ...
imageArticle
در این درس می‌آموزیم که فیض به‌معنای لطف بدون استحقاق و نیکویی به نالایقان می‌باشد. در این درس با هم پیدایش فصل ۳ و چگونگی ورود گناه بر جهان ...
imageArticle
marker_left1marker_right

 


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En