/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

IranianArticle
تشنگی واقعی
آقای تت استوارت ما را به چالش می‌طلبد تا خود را بسنجیم و ببینیم که عاشق و تشنۀ چه هستیم؟... ...

  
واعظ: حسام مرتضوی. دنیای امروز در تلاش است تا هویت و جایگاههای متفاوتی را در زندگی به ما عرضه کند. اگر ما در تشخیص جایگاه ...
imageArticle
واعظ: کشیش ادوارد هوسپیان. در دنیایی که سراسر تاریکی و تلخی است و بی‌عدالتی و درد و غم بی‌داد می‌کند امید ما ...
imageArticle
واعظ: کشیش ادوارد هوسپیان. برای توصیف محبت خدا لغت مناسبی نمی‌توان یافت. به همین دلیل یوحنا می‌گوید: «زیرا خدا جهان را اینقدر ... (بشنویم)
imageArticle
واعظ: دکتر مهرداد فاتحی. صحبت‌های عیسی مسیح تماماً حول پادشاهی خدا می‌چرخید. اما همانطور که به کرات در اناجیل دیده می‌شود ...
imageArticle
واعظ: کشیش سام یقنظر. وجه تمایز انسان با دیگر مخلوقات قوت تفکر و اندیشه است. اما انسان‌ها به چه فکر می‌کند؟ ...
imageArticle
واعظ: مالکوم استیر. در این قسمت توضیح داده می‌شود که چطور بسیاری در این دنیا سرگردانند و در پی جای بهتری برای زندگی می‌گردند... (بشنویم)
imageArticle
محبت خدا محبتی است که شخصیت دارد و دارای ویژگی‌های منحصر به‌فرد می‌باشد...
imageArticle
واعظ: کشیش ادوارد هوسپیان. کتاب اعمال رسولان باب ۱۶ آیات ۱۶-‏۳۳ به دو قسمت تقسیم شده است: ...
imageArticle
واعظ: اسقف ایرج متحده. زحمت و سختی می‌تواند ما را به ورطۀ نابودی بکشاند و در عین حال می‌تواند باعث بنای شخصیت ما نیز باشد...
imageArticle
marker_left1 2marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En