/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
Back

بهار بی‌خزان

 

شاه من اعظم شبانم ای پدر ای پاسبانم

من چه بنویسم عیانی ای همه نام و نشانم

نور رخشان جهانی هم زمین و آسمانی

در محبت پر فضیلت مظهر هر دو جهانی

پر ز روح کردگاری بهر ما پروردگاری

چون پدر در عرش والا بهر انسان بی‌قراری

چون بهار هر خزانی التیام هر فغانی

شاه بی‌آغاز کنعان برتر از آن دیگرانی

غیر تو هرگز نخوانم نیست نامی بر زبانم

وه چه شادم پیش تختت نیست زین بهتر مکانم

                                                        امید از ترکیه


ارزیابی این مقاله ٣ from ٦٥ رأی .
لطفاً این مقاله را ارزیابی کنید : ١ ٢ ٣ ٤ ٥  

نظرات ارسالی در مورد مقاله

فرستندۀ این روی خط ١٢:٢٢:٤١ ١٢/٢٤/٢٠٠٥

سلام من نازه با ذین مسیح آشنا شده ام و در این مدت شعرهای زیادی گفنه ام مسخواستم بدانم که چطور آنها را برای شما بفرستم

 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En