/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
Back

فریاد دل

می‌سوزاند آتش سوزان این جان من‌

                        زبانه می‌کشد شعله‌های آن زاستخوان من‌

نه شب آرامم و نه روز دردم قرار

                               جز قلب من نیست کس بشنود فغان من‌

غریب و بینوا در دنیای عشق و معرفتم‌

                                حسرت خورند شاهان جهان به این جهان من‌

حسرت‌وار می‌گردم چو مجنون در بیابان محبت‌

                                 به امید آنکه برسد روزی بدادم لیلی من‌

کجا روم به کی گویم راز درون سینۀ خود

                                 کس نداند راز قلبم جز مسیحای من‌

شربت وصل می‌خواهد هرلحظه این دل بیمار من‌

                                یا رب عیسی مریم است طبیب حازق و دوای من‌

کوه و دشت و صحرا ندارد تاب فریاد دلم‌

                               وای بر من که در فقس سینه بمیرد دل رسوای من‌

"افضل‌" سراپای وجودت غرق گناه و معصیت است‌

                              مگر عیسی مسیح کند پاک این تن پر گناه من‌

 
 

(هاشم افضل‌)


ارزیابی این مقاله ٣ from ٥٦ رأی .
لطفاً این مقاله را ارزیابی کنید : ١ ٢ ٣ ٤ ٥  

نظرات ارسالی در مورد مقالهبرای این مقاله پیامی ارسال نشده است .
 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En