/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
Back

تأملاتِ روحانی/۲۹

تولدی نو

از زمانی که شناخت دنیای اطراف خویش را عمیق کردم‌

از زمانی که آموختم نگاه کردن توأم با تفکر را

از زمانی که آموختم‌، دیدن زیبایی مرا به تحسین وادارد

از زمانی که دیدن طبیعت در من وجد و شادی آفرید

از زمانی که بهار نوید زندگی نو را برای من به ارمغان آورد

از زمانی که دیدن نیلوفرهای رنگارنگ باغچۀ کوچک حیاط‌

برایم از شکوفایی سخن گفت‌

از زمانی که قلۀ پوشیده از برف سفید چشمانم را متوجه بالا ساخت‌

از زمانی که دیدن ستارگان در شب مرا به شگفتی واداشت‌

همه در هم بوجود آورندۀ این احساس در من شدند

که مرغ اندیشه را پر داده‌، بدنبال خالق این همه شگفتی بگردم‌

دربارۀ معبود شروع به تحقیق و تفکر نمودم

در مسیر این هدف به افراد مختلفی برخورد کردم‌

گویی دنبال گمشده‌ای بودم‌

غافل از اینکه خود آن گمشده بودم

هر یکی از دریچه چشم خود برایم از معبود گفت

گفتنیها زیاد بود ... زیاد و زیاد

همه را شنیدم و به‌قولی از هر چمن گلی چیدم‌

ولی هنوز او را نیافته بودم‌

تا عطش روحی مرا نسبت به شناخت خود دید

در روزی از روزهای جوانیم‌

در آخور کوچک قلب من در جسم عیسی تولد یافت‌

و شگفتا در آن روز با تولدش‌، مرا تولدی نو داد.

ظ‌. الف‌. سن حوزه (آمریکا)

 

از دیده پنهان شو

یک فرد ادیب به منظور تفریح از طریق ماهیگیری به کنار یکی از نهرهای محل زندگی خود رفت‌. او سعی نموده بود که اسباب و لوازم ماهیگیری‌اش از نوع مرغوب و گرانقیمت باشد تا بتواند ماهی بیشتری صید کند. اما پس از ساعتها تلاش یک ماهی هم به قلاب او نیفتاد و بیش از پیش به فکر فرو رفت‌. مرد نگاهی به گوشۀ دیگری از دریاچه انداخت و ناگهان در پشت درختها پسربچه‌ای را دید که تنها با یک چوب کج و قلابی نامناسب‌، مشغول ماهیگیری است‌. مرد به آنسوی دریاچه رفت تا در مورد عدم موفقیت خود سؤالی بکند. وقتی به آنجا رسید تعجب او بیشتر شد زیرا که در سبد پسربچه ماهیهای زیادی دیده می‌شد.

مرد از پسربچه پرسید:

- نمی‌دانم چرا من موفق به صید ماهی نشدم‌؟

پسربچه جواب داد:

- چرا که تو خودت را از نظرها پنهان نکردی.

پاسخ بسیار مناسبی بود. بله این است راز صید ماهی و همچنین مهمتر از آن رمز صید انسانها برای عیسی مسیح‌. صلیب را بردار و مردم را بجای تشویق به تحسین خود، به دنبال محبت کردن از عیسی روانه دار.

انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریفته است‌.

سی.اس. لوئیس‌

 
 

زیباتر و پسندیده‌تر آن است که ثروتمند زندگی کنیم نه اینکه ثروتمند بمیریم‌.

دکتر جانسن‌

 

زمان بشارت‌

هودسون تیلور میسیونر معروف می‌گوید که یک شبان چینی از جوان نوایمانی چنین سؤال کرد که آیا حقیقت دارد که تو فقط سه ماه است که خداوند را شناخته‌ای؟ جوان جواب داد که بله چنین است‌. شبان ادامه داد که چند نفر را برای عیسی مسیح صید کرده‌ای؟ جوان گفت من یک نوایمان هستم و تازگی به عهد جدید را تجربه کرده‌ام‌. شبان به او گفت‌: آیا در خانه از شمع استفاده می‌کنی؟

جوان پاسخ داد آری. شبان باز از او پرسید آیا تو انتظار داری زمانی که شمع به نیمه خود برسد شروع به درخشش نماید؟

جوان گفت‌: نه انتظارم این است که با روشن شدن شمع‌، درخشش آن نیز آغاز گردد.

در این زمان بود که جوان نوایمان نکته لازم را دریافت نمود و ظرف مدت 6 ماه نه تنها چند نفر از همسایگان را بشارت داد و آنان را بسوی خداوند هدایت نمود، بلکه در مناطق دیگر نیز کار بشارت را ادامه داد.

آنجا که ایراد و انتقاد نیست‌، مدح و تحسین لذتی ندارد.

بو مارشه‌

 
 

کشش بهتر از کوشش است‌، تا کشش نباشد کوششی نیست‌، و تا کوشش نباشد بینشی نیست.

سی.اس‌.لوئیس‌


ارزیابی این مقاله ٢.٩ from ٤٧ رأی .
لطفاً این مقاله را ارزیابی کنید : ١ ٢ ٣ ٤ ٥  

نظرات ارسالی در مورد مقالهبرای این مقاله پیامی ارسال نشده است .
 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En